Prodej areálu bývalého závodu Jitex v Bechyni


Bývalý výrobní areál textilního zboží,zkolaudován a uveden do provozu v roce 1981. Areál se rozkládá na celkové ploše 13.202m2. Zastavěná plocha činí 3.247m2. Ostatní plochy jsou většinou zpevněné.Větší zatravněná plocha uvnitř objektu má výměru 2.850m2.Výrobní plocha 3431m2,skladovací plocha 1241m2,kanceláře 178m2,vlastní ubytovací kapacity pro zaměstnance – 21 lůžek.

Objekt je třípodlažní,ocelové a železobetonové konstrukce s bezbarierovým řešením výrobních prostorů,s nosnými stropy cca 2.500kg/m2. Ocelová konstrukce o rozponu 18x18m.Půdorys celého objektu je 54x54m s nakládací rampou po celé jedné straně objektu.

1.Podlaží - technické s výrobními, kancelářskými a skladovými prostory, jídelnou a šatnami, plynová kotelna, vlastní prodejna a sociální zařízení

2.Podlaží- výrobní prostory a kanceláře,ubytovací část pro zaměstnance, sociální zařízení. Nosné železobetonové stropy bez dělících příček.

3.Podlaží - vzduchotechnické ventilační a klimatizační zařízení.

Konstrukce objektu zajišťuje široké spektrum výrobních, prodejních a skladovacích činností s možností rozmístění strojního zařízení včetně umístění výrobní nebo montážní linky. Je samostatně plně funkční včetně rozsáhlých zpevněných ploch, příjezdových komunikací a nákladových ramp pro nákladní automobily i tahače s návěsy.

Komunikace v areálu umožňují volný průjezd areálem. Zpevněné parkovací plochy pro zákazníky a zaměstnance. Objekt je vytápěn z vlastní kotelny na zemní plyn a napojen na veškeré další inženýrské sítě, tj.veřejnou kanalizaci,vodovodní řad a má vlastní trafostanici 2x1000/kVa/. Závod byl dimenzován na 250- 300 zaměstnanců. PENB:G

 


Jiří Vogeltanz - Realitní a zprostředkovatelské služby
Libušina 161
391 65 Bechyně
IČO: 69537879

mobilní telefon : +420 777 815 185, +420 777 840 419
telefon : +420 381 213 844
telefonní číslo VOIP : +420 380 426 400

KONTAKTY

Jiří Vogeltanz - Realitní a zprostředkovatelské služby 
Libušina 161 
391 65 Bechyně
IČO: 69537879

mobilní telefon : +420 777 815 185, +420 777 840 419

telefon : +420 381 213 844

e-mail : info@realitybechyne.cz

 http://www.realitybechyne.cz 

 

Pracovní doba:

 Pondělí – Pátek: 09.00 - 12.00 – 14.00 -16.00 hod.

 Uvedená pracovní doba je pouze orientační. Termín schůzky doporučujeme předem konzultovat telefonicky nebo e-mailem. Po vzájemné dohodě je možné schůzku realizovat i mimo pracovní dobu.