Prodej zemědělského areálu ve Škůdře u Strakonic


Prodej zemědělského areálu ve Škůdře u Strašic. Areál se nachází v okrajové části a je přístupný z věřejné komunikace. Stavby v areálu jsou přístupné ze zpevněných manipulačních ploch. V areálu je el. 230/400V a rozvod vody z vlastní studny. Dopravní dostupnost - areál leží 18 km od Strakonic, 18 km od Horažďovic, hraniční přechod Strážný 50 km, Alžbětín 54 km.


V areálu se nachází tyto stavby:

  • kravín, zděná budova o výměře 934 m2, zděná budova s rozvodem vody ze studny, není zde rozvod el.,

  • dílna se skladem o výměře 1101 m2, zděné budovy s rozvodem el. 230/400V,

  • seník o výměře 403 m2, budova je zděná s plechovou nástavbou, žádné sítě, stavební pozemek ve vlastnictví jiné fyzické osoby, přístup přes pozemek jiné fyzické osoby

  • vodárna o výměře 18 m2 stojí na pozemku jiné fyzické osoby

  • váha o výměře 9m2 stojí na pozemku jiné vyzické osoby.

 

Celková plocha nezastavěných pozemků je 16947 m2. V územně plánovací dokumentaci vedeno jako plochy výroby a skladování. PENB:G

Cena: 2.900.000,-Kč

 


Jiří Vogeltanz - Realitní a zprostředkovatelské služby
Libušina 161
391 65 Bechyně
IČO: 69537879

mobilní telefon : +420 777 815 185, +420 777 840 419
telefon : +420 381 213 844
telefonní číslo VOIP : +420 380 426 400

KONTAKTY

Jiří Vogeltanz - Realitní a zprostředkovatelské služby 
Libušina 161 
391 65 Bechyně
IČO: 69537879

mobilní telefon : +420 777 815 185, +420 777 840 419

telefon : +420 381 213 844

e-mail : info@realitybechyne.cz

 http://www.realitybechyne.cz 

 

Pracovní doba:

 Pondělí – Pátek: 09.00 - 12.00 – 14.00 -16.00 hod.

 Uvedená pracovní doba je pouze orientační. Termín schůzky doporučujeme předem konzultovat telefonicky nebo e-mailem. Po vzájemné dohodě je možné schůzku realizovat i mimo pracovní dobu.